صفحه اصلی > امور پژوهشی > تاریخچه لیزینگ 
تاریخچه لیزینگ

تاریخچه لیزینگ

ليزينگ داراي تاريخ و سابقه اي كهن و چند هزار ساله است. شايد نتوان زمان دقيق و مشخصي براي سرآغاز كاربرد عمليات اجاره در زندگي بشر يافت. ولي بر مبناي آنچه كه از متون باستاني بدست آمده است، اقوام ايلامي و سومري در حدود 2000 سال قبل از ميلاد مسيح به نوعي اجاره داري ساده زمين، گاو، آب و تجهيزات كشاورزي مي پرداخته اند. تقسيم بندي دوگانه ليزينگ به عملياتي و مالي اولين بار در دوران رم باستان صورت گرفت. در قرون وسطي اجاره داري كشتيهاي تجاري به عنوان يك رشته مهم در مبادلات اعتباري بين مردم مرسوم گرديد.

در اروپاي قرون ميانه، ليزينگ زمين و مستغلات با توجه به قوانين سختگيرانه زمين داري و محدوديتهاي شديد خصوصي سازي رونق چشمگيري يافت و به سرعت به ايالات متحده آمريكا منتقل شد. در يادداشتهاي روزانه جرج واشنگتن در دهه 1840 موارد متعددي در زمينه ليزينگ كارخانجات و واگنهاي راه آهن به چشم مي خورد. در همين زمان، ليزينگ واگنهاي راه آهن در انگلستان نيز مرسوم گرديد و اولين شركت ثبت شده ليزينگ در ماه مارس 1855 با نام شركت واگن بيرمنگهام تاسيس شد و به اجاره واگن به معدن داران ذغال و فلزات پرداخت. در اوايل قرن بيستم، ليزينگ ماشين آلات توليد يك محصول خاص نظير كفش و تجهيزات تلفن خصوصي در انگلستان و آمريكا گسترش يافت.

اولين شركت مدرن و مستقل صنعت ليزينگ در سال 1952 در شهرسانفرانسيسكو تاسيس شد كه تاكنون با نام شركت بين المللي ليزينگ ايالات متحده به فعاليت ادامه داده است. تاسيس اين شركت را بايد سرآغاز تشكيل موسسات مستقل ليزينگ (غير وابسته به بانكها و يا موسسات مالي) در آمريكا به حساب آورد. زيرا بانكها، طبق قانون فدرال كميسيون ارز، تا اوايل دهه 1960 از فعاليت ليزينگ به صورت موجر ممنوع بودند. به هر حال رسوخ و رونق ليزينگ در اقتصاد ايالات متحده در شروع دهه 1950 را كه با رونق اقتصادي اين كشور در سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم مقارن گرديده بود، بايد سرآغاز تحولات همه جانبه و فراگير اين صنعت به حساب آورد. به همين ترتيب ليزينگ از اوايل دهه 1960 در سرتاسر اروپاي غربي گسترش يافت و مقارن با همين سالها به ژاپن رسيد.

خوشبختانه رونق و پويايي ليزينگ خيلي زود از محدوده جهان توسعه يافته فراتر رفت و به آفريقا، آمريكاي لاتين و آسيا اشاعه يافت. اولين شركت ليزينگ در آفريقا در سال 1965 در زيمبابوه تاسيس شد و نخستين آن در هندوستان در سال 1973 بوجود آمد و در اين كشور پهناور به آنچنان شكوفايي رسيد كه در پايان سال 1984 تعداد اين شركتها به بيش از هفتصد شركت بالغ شد. همگي اين شركتها به اجاره داري اموال منقول نسبتاً كم بها نظير چرخهاي خياطي اشتغال ورزيدند.

شركت مالي بين المللي (IFC) وابسته به بانك جهاني كه با هدف تشويق سرمايه گذاري و رونق اقتصادي در كشورهاي جهان سوم تاسيس گرديده است، به سهم خود كوششهاي ذي قيمتي براي توسعه ليزينگ در كشورهاي در حال توسعه به عمل آورد. كره جنوبي اولين كشوري بود كه IFC به مشاركت در صنعت ليزينگ آن كشور پرداخت و شركت توسعه ليزينگ كره جنوبي را در سال 1977 با حمايتهاي عملياتي و دانش فني شركت ژاپني ليزينگ شرق بنيان نهاد. متعاقب اين اقدام صنعت ليزينگ در كشورهاي در حال رشد آمريكاي لاتين، آفريقا و آسيا با بهره گيري از حمايتهاي مالي و مشورتي IFC به سرعت گسترش يافت.

موسسه فوق طبق آمار اعلام شده از جانب شركت يوروماني از سال 1977 تا پايان سال 2003 بيش از 1006 ميليون دلار، در 54 كشور در حال توسعه و در 103 شركت ليزينگ اين كشورها سرمايه گذاري كرده است.

گفتني است كه اين موسسه در سال 1382 مذاكراتي را با شركت بانك كارآفرين براي تاسيس يك شركت ليزينگ براي اجاره اقلام سنگين راهسازي و ساختماني به عمل آورد.