هواپیما :

شرکت لیزینگ خودرو غدیر بعنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت لیزینگ در راستای تحقق خط مشی کیفیت  و به منظور ارتقاء این صنعت در کشور توانسته است با ارائه تسهیلات متنوع نسبت به توسعه ناوگان هواپیمایی کشور نیز گام بلندی بردارد که این امر با لیزینگ هواپیما و تجهیزات آن از جمله موتور و دیگر اقلام فنی هواپیما محقق گردیده است .

 نحوه فروش:

v      مراجعه و یا تماس متقاضیان حقوقی جهت اطلاع از شرایط شرکت

v      ارائه مدارک و مستندات لازم جهت پذیرش و بررسی اعتبارسنجی متقاضیان از طریق سامانه های مرتبط با بانک مرکزی

v      کالا و تجهیزات مورد درخواست میبایست از فروشندگان معتبر خریداری شده و ارائه پیش فاکتور و فاکتور رسمی همراه با مهر و امضاء توسط فروشنده بنام شرکت لیزینگ خودرو غدیر الزامی میباشد .

v      ضمانت نامه بانکی یا ملک جهت تضمین میبایست معرفی گردد .

ثبت نام در خبرنامه

جهت اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعیه ها