تجهیزات پزشکی و بیمارستانی :

شرکت لیزینگ خودرو غدیر در راستای ارایه خدمت به جامعه پزشکان ، اقدام به ارائه تسهیلات لازم جهت تهیه انواع تجهیزات و دستگاههای تشخیص پزشکی مورد استفاده در مراکز درمانی و بیمارستان ها و مطب های خصوصی و . . . نموده است.


 نحوه فروش:

 

v      مراجعه و یا تماس متقاضیان حقیقی و حقوقی جهت اطلاع از شرایط شرکت

v      ارائه مدارک و مستندات لازم جهت پذیرش و بررسی اعتبارسنجی متقاضیان از طریق سامانه های مرتبط با بانک مرکزی

v      این تسهیلات درخصوص کالاها و تجهیزات سرمایه ای بادوام مرتبط در جهت توسعه فعالیت متقاضی قابل پرداخت است .

v      کالا و تجهیزات مورد درخواست میبایست از فروشندگان معتبر خریداری شده و ارائه پیش فاکتور و فاکتور رسمی همراه با مهر و امضاء توسط فروشنده بنام شرکت لیزینگ خودرو غدیر الزامی میباشد .

v      ضمانت نامه بانکی یا ملک جهت تضمین میبایست معرفی گردد .