صفحه اصلی > شماره حساب  
شماره حساب

قابل توجه مشتریان فروش اعتباری ایران خودرو به اطلاع می رساند;

شماره حساب شرکت جهت واریز اقساط ۰۲۰۶۲۸۰۸۴۷۰۰۰ بانک صادرات به نام شرکت لیزینگ خودرو غدیر می باشد.