صنعت هوایی:

شرکت لیزینگ خودرو غدیر به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت لیزینگ در راستای تحقق خط مشی کیفیت و به منظور ارتقای این صنعت در کشور توانسته است با ارایه تسهیلات متنوع نسبت به توسعه ناوگان هواپیمایی کشور نیز گام بلندی بردارد که این امر با لیزینگ هواپیما و تجهیزات آن از جمله موتور و دیگر اقلام فنی هواپیما محقق گردیده است.

نحوه فروش :

  • مراجعه و یا تماس متقاضیان برای اطلاع از شرایط شرکت
  • ارایه مدارک و مستندات لازم برای پذیرش و بررسی اعتبارسنجی متقاضیان از طریق سامانه های مرتبط با بانک مرکزی
  • کالا و تجهیزات مورد درخواست می بایست از فروشندگان معتبر خریداری شده و ارایه پیش فاکتور و فاکتور رسمی همراه با مهر و امضاء توسط فروشنده الزامی است.
  • معرفی ضمانت نامه بانکی یا ملک برای تضمین