بارگذاری مدارک صرفاً برای بررسی شرایط متقاضی جهت اخذ تسهیلات بوده و هیچگونه تعهدی برای شرکت لیزینگ خودرو غدیر ایجاد نمی نماید.
نام:
*
نام خانوادگی :
*
نام پدر:
*
شماره شناسنامه:
*
آدرس:
*
کدپستی:
*
شماره تماس ثابت:
*
شماره همراه:
شماره ملی:
*
متقاضی دریافت :
تسهیلات خرید خودرو
لطفا جهت سریع تر شدن فرآیند ثبت نام اقدام به آپلود مدارک ذیل با وضوح بالا و حداکثر حجم 500kb نمایید.
تصویر کارت ملی:
تصویر پشت کارت ملی:
تصویر صفحه اول شناسنامه:
تصویر صفحه دوم شناسنامه:
تصویر صفحه سوم شناسنامه:
یکی از مستندات درآمدی:
تصویر صورتحساب جاری:
تصویر چک صیاد:
تصویر صورتحساب پرکاربرد:
تصویر گزارش اعتبارسنجی:*
احراز محل سکونت:
گواهی امضای محضری:
تاییدیه ثبت نام سامانه ثنا:
*جهت دریافت گزارش اعتبارسنجی به یکی از سایتهای http://tavanam.com و یا https://www.irancreditscoring.com مراجعه فرمایید.
ثبت توضیحات درصورت لزوم:
تصویر امنیتی:
لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*