منشور اخلاقی مدیران و کارکنان

شرکت لیزینگ خودرو غدیر ( سهامی عام )

در ارتباط با مشتریان

 

مدیران و کارکنان شرکت لیزینگ خودرو غدیر با ایمان راسخ به اراده خالق هستی و در جهت حفظ منافع مشتری و شرکت ، اجرای منشور اخلاقی ذیل را بر خود واجب دانسته و در همه حال مفاد آن را بر هر چیزی دیگر مقدم می شمارند ، همچنین تلاش می نمایند در راه اعتلای جامعه و تحقق توسعه همه جانبه و پایدار قدم برداشته و در تقویت غرور ملی و دینی کشورمان سهیم باشیم.

مدیران و کارکنان لیزینگ خودرو غدیر با رویکرد مشتری مداری بر این اعتقاد راسخ اند که می بایست در تعامل با مشتریان منتهای احترام ، ادب ، تواضع ، نزاکت را رعایت نموده و با نظم محوری ، آراستگی ، وقت شناسی و مسئولیت پذیری در دستیابی به این مهم بکوشند.

مدیران و کارکنان لیزینگ خودرو غدیر بر این باورند که عزت نهادن ، تکریم و احترام به مشتریان و مراجعین به شرکت از مهمترین مسئولیت های آنان است  و ارائه خدمات مشاوره ای به مشتریان و مراجعین به منظور حصول اهداف عالیه شرکت اقدام و در عین حال به حفظ شخصیت و جایگاه مشتریان اهتمام می ورزند.

مدیران و کارکنان لیزینگ خودرو غدیر حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه مشتریان را الگوی کاری خود قرار داده و رعایت آن را بر خود واجب می دانند.

مدیران و کارکنان لیزینگ خودرو غدیر در قبال رقبای شرکت و سایر مجموعه های فعال در صنعت لیزینگ همواره تعامل و ارتباط دو سویه داشته اند .

مدیران و کارکنان لیزینگ خودرو غدیر در راه پاسداشت دستاوردها و ارزش های ناب انقلاب اسلامی و امام عظیم الشان (ره ) قدم بر می دارند.