نشانی: تهران خیابان شهید مطهری خیابان میرعماد کوچه یازدهم پلاک 3
شماره تماس: ۶-۸۸۵۴۸۳۷۳-۰۲۱
شماره نمابر: ۸۸۵۴۴۳۹۲-۰۲۱

پست الکترونیک: info@lkg.ir