ماشین آلات، تجهیزات تولیدی و پزشکی:

شرکت لیزینگ خودرو غدیر به عنوان یک شرکت پیشرو در کمک به تداوم فعالیت های تولیدی و صنعتی این امکان را برای کلیه متقاضیان واجد شرایط با ارایه تسهیلات متنوع در جهت تامین منابع مالی و نیاز تولیدکنندگان و صاحبان صنایع در تهیه کلیه ماشین آلات و تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز فراهم کرده است که بتواند نقش بسزایی را در تداوم فعالیت های این مشاغل ایفا کند.

نحوه فروش :

  • مراجعه و یا تماس متقاضیان حقیقی و حقوقی جهت اطلاع از شرایط شرکت
  • ارایه مدارک و مستندات لازم جهت پذیرش و بررسی اعتبارسنجی متقاضیان از طریق سامانه های مرتبط با بانک مرکزی
  • این تسهیلات درخصوص کالاها و تجهیزات سرمایه ای بادوام مرتبط در جهت توسعه فعالیت متقاضی قابل پرداخت است.
  • کالا و تجهیزات مورد درخواست می بایست از فروشندگان معتبر خریداری شده و ارایه پیش فاکتور و فاکتور رسمی همراه با مهر و امضاء توسط فروشنده الزامی است.
  • ضمانت نامه بانکی یا ملک برای تضمین معرفی گردد.

شرایط اعطاي تسهيلات:

1) متقاضی پس از ارایه «معرفی نامه» صادره توسط سازنده یا فروشنده تجهیزات مورد نظر و اخذ از لیزینگ، نسبت به تكمیل آن اقدام کرده و پرسشنامه تكمیل شده را همراه با مدارك موردنظر لیزینگ به بخش پذیرش لیزینگ (در محلی كه پرسشنامه اخذ شده است) تحویل می‌دهد.

2) درج اطلاعات مربوط به میزان درآمد و دارایی ها و بدهی های متقاضی و همچنین مدارك مثبته مربوط به آنها، صرفاً جهت بررسی وضعیت اعتباری متقاضی و ارزیابی توانایی وی در بازپرداخت اقساط است. در صورت درج اطلاعات خلاف واقع، لیزینگ مجاز خواهد بود در هر مرحله نسبت به توقف ارایه خدمات به متقاضی و فسخ قرارداد منعقده با او اقدام کند.

3) متقاضی ‌باید فرد واجد شرایطی را كه از حسن شهرت و اعتبار برخوردار باشد به عنوان ضامن به شركت معرفی کند. ضامن می بایست فرم گواهی ضمانت حسن اجرای تعهدات را تكمیل و امضاء کرده و همزمان با امضاء قرارداد، اسناد تضمینی مورد نیاز را نیز امضاء و تحویل لیزینگ دهد. تشخیص اعتبار ضامن با لیزینگ بوده و چنانچه ضامن مورد تایید شركت قرار نگیرد، لازم است متقاضی فرد واجد شرایط دیگری را به عنوان ضامن معرفی كند.

4) در صورت تصویب تسهیلات درخواستی، قرارداد بین متقاضی و لیزینگ منعقد خواهد شد.

5) حداكثر مبلغ تسهیلات قابل پرداخت، مدت قرارداد، نرخ تسهیلات به شرح موارد مندرج در اطلاعیه‌های شركت لیزینگ خودرو غدیر است.

شرکت لیزینگ خودرو غدیر در رد یا قبول تقاضای مشتریان برای استفاده از تسهیلات اعتباری مختار بوده و امیدوار است با فراهم ساختن تسهیلات مذكور و ارایه خدمات مناسب رضایت مشتریان محترم را جلب کند.