هواپیما :

شرکت لیزینگ خودرو غدیر بعنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت لیزینگ در راستای تحقق خط مشی کیفیت و به منظور ارتقاء این صنعت در کشور توانسته است با ارائه تسهیلات متنوع نسبت به توسعه ناوگان هواپیمایی کشور نیز گام بلندی بردارد که این امر با لیزینگ هواپیما و تجهیزات آن از جمله موتور و دیگر اقلام فنی هواپیما محقق گردیده است.


نحوه فروش :

  • مراجعه و یا تماس متقاضیان حقیقی و حقوقی جهت اطلاع از شرایط شرکت
  • ارائه مدارک و مستندات لازم جهت پذیرش و بررسی اعتبارسنجی متقاضیان از طریق سامانه های مرتبط با بانک مرکزی
  • کالا و تجهیزات مورد درخواست میبایست از فروشندگان معتبر خریداری شده و ارائه پیش فاکتور و فاکتور رسمی همراه با مهر و امضاء توسط فروشنده بنام شرکت لیزینگ خودرو غدیر الزامی میباشد
  • ضمانت نامه بانکی یا ملک جهت تضمین میبایست معرفی گردد