ماشین آلات تولیدی و تجهیزات و تاسیسات :

شرکت لیزینگ خودرو غدیر به عنوان یک شرکت قدرتمند در کمک به تداوم فعالیت های تولیدی و صنعتی در سال حمایت از جهش تولید این امکان را برای کلیه متقاضیان واجد شرایط با ارائه تسهیلات متنوع در جهت تامین منابع مالی و نیاز تولیدکنندگان و صاحبان صنایع در تهیه کلیه ماشین آلات و تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز فراهم نموده است ، که بتواند نقش بسزایی را در تداوم فعالیت های این مشاغل ایفا نماید.


نحوه فروش :

  • مراجعه و یا تماس متقاضیان حقیقی و حقوقی جهت اطلاع از شرایط شرکت
  • ارائه مدارک و مستندات لازم جهت پذیرش و بررسی اعتبارسنجی متقاضیان از طریق سامانه های مرتبط با بانک مرکزی
  • این تسهیلات درخصوص کالاها و تجهیزات سرمایه ای بادوام مرتبط در جهت توسعه فعالیت متقاضی قابل پرداخت است
  • کالا و تجهیزات مورد درخواست میبایست از فروشندگان معتبر خریداری شده و ارائه پیش فاکتور و فاکتور رسمی همراه با مهر و امضاء توسط فروشنده بنام شرکت لیزینگ خودرو غدیر الزامی میباشد
  • ضمانت نامه بانکی یا ملک جهت تضمین میبایست معرفی گردد