تأمین و واگذاری واحدهای ساختمانی دارای مجوز کاربری اداری یا موقعیت اداری و دارای سند قطعی و بلامعارض برای انواع صاحبان مشاغل کسب و کار مجاز و فعال در بخشهای مهندسی، پزشکی ، تجاری


جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88544390 واحد بازاریابی و لیزینگ تماس حاصل نمایید یا به دفتر شرکت مراجعه بفرمایید.