صفحه اصلی > امور پژوهشی > تعاریف > لیزینگ در ایران و جهان 
لیزینگ در ایران و جهان
 

لیزینگ در ایران

ليزينگ در ايران، مقارن با اشاعه آن در اقتصاد كشورهاي آسيايي و آمريكايي لاتين، در اواسط دهه 1970 پديدار شد. به اين ترتيب سال 1975 را بايد سال آغاز فعاليت ليزينگ در ايران دانست.

فرانسويان اولين پايه گذاران اين صنعت در ايران بوده اند. به اين ترتيب سال 1975 را بايد سال آغاز فعاليت ليزينگ در ايران دانست. به اين گونه كه برادران آيسه كه در قالب شركت سيتروئن به توليد محصولات آن شركت در ايران و داد و ستد با فرانسويان مشغول بودند، با مشاركت موسسه سوسيه جنرال فرانسه، بانك اعتبارات ايران وقت و بعضي سرمايه داران خصوصي، اولين سنگ بناي ليزينگ را با تاسيس شركت ليزينگ ايران پايه گذاري نمودند.

دو سال بعد دومين شركت نيز باز با مشاركت فرانسويان و چند بانك داخلي، به نام شركت آريا ليزينگ كه در حال حاضر ليزينگ صنعت و معدن ناميده مي شود راه اندازي شد.

محدود شدن عمليات ليزينگ به وجود تنها دو شركت فوق و عدم امكان گسترش و رونق آن، به رغم مشروعيت يافتن در قانون عمليات بانكي بدون ربا (تحت عنوان اجاره به شرط تمليك) تا سال 1373 ادامه داشت.

در اين سال اولين هسته تشكيلاتي خصوصي ليزينگ كه در اواخر سال 1370 تاسيس شده بود، وارد چرخه فعاليت شد ولي هنوز هم ليزينگ طبعاً نتوانسته بود كه جايگاه واقعي خود را در بازار تشكيل سرمايه و عرضه توليد محصولات صنعتي بيابد و در برابر وجود شرايط انبساطي در اقتصاد كشور بعد از جنگ تحميلي و هدفگذاريهاي استراتژيك دولت و اركان سياستگذاريهاي اقتصادي در برنامه هاي عمراني براي تحكيم جايگاه بخش غير دولتي و كاهش نقش تصديگري دولت كه زمينه هاي لازم را براي افزايش نقش سرمايه گذاريهاي خصوصي فراهم آورد، سهم صنعت ليزينگ در اقتصاد كشور بسيار ناچيز بود.

جهش شديد و تحول محسوس ويكباره در اين مقوله، پس از 25 سال سكوت، انزوا و محدوديت از نيمه دوم سال 1379 اتفاق افتاد و شركتهاي ليزينگ يكي پس از ديگران وارد بازار شدند.

شركتهاي خودرو سازي و تعدادي از صاحبان صنايع و افراد مطلع و با تجربه از پيشگامان اين تحول بودند.

رشد كمي (ونه كيفي) ليزينگ درسالهاي 82-1380 تداوم يافت به طوري كه در پايان سال 1382 تعداد شركتها به 63 فقره و جمع سرمايه گذاري در تاسيس آنها به حدود 600 ميليارد ريال رسيد.

جالب توجه آنكه روند تاسيس اين شركتها در سال 83 نيز كماكان حفظ گرديد و تاسيس 24 شركت فقط در پنج ماهه اول سال 83 مجموع تعداد شركتهاي ليزينگ را در كشور به 87 شركت و جمع سرمايه ثبتي آنها را به حدود 650 ميليارد ريال بالغ گردانيد.

طبق آخرين آمار، تعداد شركتهاي ليزينگ در پايان سال 83 بالغ بر 200 شركت با سرمايه 2000 ميليارد ريال گرديد. در بهمن ماه 1390 شركت هاي ليزينگ داراي مجوز از سوي بانك مركزي 36 شركت مي باشند كه در حقيقت حجم عمده عمليات ليزينگ را در كشور به خود اختصاص داده اند.

لیزینگ در جهان:

صنعت ليزينگ در تمامي زمينه ها گسترش ش يافته است ، از خريد لوازم كوچك تا هواپيماهاي غول پيكر، كشتي هاي اقيانوس پيما، ماهواره هاي پيشرفته مخابراتي، صنايع عظيم و كارخانجات توليدي را در بر گرفته است. قراين موجود به خوبي گوياي اهميت بارز و اجتناب ناپذير صنعت ليزينگ در گستره مبادلات اقتصادي جهان مي باشد. پس از پايان جنگ جهاني دوم و پس از جنگ سرد بيشتر سرمايه هاي كشور هاي صنعتي در زمينه سرمايه گذاري زير بنايي انجام شده و پس از مدتي اين سرمايه گذاري به انجام رسيد. پس از مدتي از يك طرف توليد انبوه اين كشورها اين موضوع را به توليد كنندگان ثابت نمود كه براي فروش اين توليد انبوه بايد به فكر راه حلي باشند و به سراغ انواع روشهاي بازاريابي و فروش رفتند كه يكي از روشهاي كمك فروش ليزينگ مي باشد كه اولين بار در ايالات متحده امريكا و از سال 1960 اتفاق افتاد به طوري كه در حال حاضر صد ها شركت اجاره اعتباري در سراسر دنيا در اين زمينه مشغول مي باشد.