خودرو سواری

شرکت لیزینگ خودرو غدیر به عنوان یکی از شرکت های پیشروی لیزینگ کشور با ایجاد تسهیلات متنوع در زمینه فروش لیزینگی انواع خودروهای سواری اعم از خودروهای داخلی، خودروهای وارداتی و مناطق آزاد به صورت فروش اجاره به شرط تملیک، توانسته است گام بلندی در راستای توسعه صنعت لیزینگ کشور برداشته و همچنین با هدف ارتقای رضایتمندی، ضمن در نظر گرفتن نیازها و سلایق مشتریان محترم نسبت به ارایه خدمات لیزینگ خودرو و افزایش توان خرید ذینفعان اقدام کند.

خودرو سواری

نــــحـــوه فـــروش:  

 • مراجعه و یا تماس متقاضیان حقیقی و حقوقی جهت اطلاع از شرایط شرکت
 • ارایه مدارک و مستندات لازم جهت پذیرش و بررسی اعتبارسنجی متقاضیان از طریق سامانه های مرتبط با بانک مرکزی
 • پذیرش و تکمیل وجه
 • انعقاد قرارداد و تحویل خودرو

شرایط اعطاي تسهيلات:

 1. متقاضی و ضامن می بایست از توانایی مالی مناسب برای پرداخت به موقع اقساط برخوردار باشند.
 2. متقاضی و ضامن می بایست شرایط مندرج در قرارداد اجاره به شرط تملیك را پس از تصویب تسهیلات درخواستی بپذیرند و به اجرای آن متعهد شوند.
 3. متقاضی پس از اطلاع از شرایط اعطای تسهیلات كه در واحد پذیرش شرکت لیزینگ خودرو غدیر یا در واحد پذیرش عاملیت‌های مجاز این شركت، نصب گردیده و در اختیار او قرار می‌گیرد در صورت واجد‌ شرایط بودن و تمایل، «فرم پرسشنامه درخواست » و «فرم شرایط و نحوه استفاده از تسهیلات لیزینگ خودروسواری» را اخذ و نسبت به مطالعه، تكمیل و امضای آنها اقدام می‌كند.
 4. متقاضی مدارك درخواست شده مندرج در فرم پرسشنامه را همراه با فرم های امضاء شده پس از حصول اطمینان از كامل بودن آنها به واحد پذیرش (در محلی كه پرسشنامه اخذ شده است) تحویل می‌دهد.
 5. درج اطلاعات و ارایه مدارك مربوط به میزان درآمدها و دارایی ها و بدهی های متقاضی، صرفاً جهت بررسی وضعیت اعتباری متقاضی و ارزیابی توانایی وی در بازپرداخت اقساط اجاره است. در صورت درج اطلاعات خلاف واقع، لیزینگ مجاز خواهد بود در هر مرحله نسبت به توقف ارایه خدمات به متقاضی و فسخ قرارداد منعقده با او اقدام کند.
 6. متقاضی می‌باید فرد واجد شرایطی را كه از حسن شهرت و اعتبار برخوردار باشد به عنوان ضامن به شركت لیزینگ معرفی کند و همزمان با امضای قرارداد، تضامین مورد نیاز را نیز طبق ضوابط شركت لیزینگ امضاء و تحویل دهد. تشخیص اعتبار ضامن با لیزینگ بوده و چنانچه ضامن مورد تایید شركت قرار نگیرد و یا ضامن اول كفایت موضوع نكند لازم است متقاضی فرد واجد شرایط دیگری را به عنوان ضامن و یا ضامن دوم معرفی كند.
 7. در صورت تصویب كل یا بخشی از مبلغ تسهیلات درخواست شده و تخصیص خودرو، قرارداد اجاره به شرط تملیك بین متقاضی و شركت لیزینگ منعقد خواهد شد. در زمان انعقاد قرارداد، متقاضی و ضامن مكلفند نسبت به ارایه تضامین و وثایق مورد نیاز براساس ضوابط و مقررات شركت كه در واحد پذیرش طبق اطلاعیه‌ای نصب گردیده اقدام فرمایند.
 8. كلیه صفحات قرارداد اجاره به شرط تملیك می بایست توسط متقاضی و ضامن امضاء گردد. لذا حضور ضامن یا ضامنین نیز در زمان انعقاد قرارداد ضروری است.
 9. اسناد مالكیت خودرو مورد اجاره تا تسویه كامل قرارداد و پرداخت آخرین قسط و ایفای تعهدات مندرج در قرارداد اجاره به نام شركت لیزینگ باقی خواهد ماند و پس از آن به نام متقاضی، انتقال می‌یابد.
 10. 1حداكثر مبلغ تسهیلات قابل پرداخت، دوره اجاره، نرخ تسهیلات به شرح موارد مندرج در اطلاعیه‌های شركت لیزینگ خودروغدیر است.
 11. دریافت پرسشنامه و فرم شرایط استفاده از تسهیلات و سایر اوراق و امضای آن توسط متقاضی و همچنین تشكیل پرونده، واجد هیچگونه حقی برای متقاضی و یا تعهدی برای شرکت لیزینگ خودرو غدیر نیست.
 • شرکت لیزینگ خودرو غدیر در رد یا قبول تقاضای مشتریان برای استفاده از تسهیلات اعتباری اجاره به شرط تملیك مختار بوده و امیدوار است با فراهم ساختن تسهیلات مذكور و ارایه خدمات مناسب رضایت مشتریان محترم را جلب کند.

تذكر : كلیه مدارك دریافتی از متقاضی و ضامن به هیچ وجه قابل استرداد نیست.

(جهت ثبت و ارسال درخواست روی این لینک کلینک کنید)