فرم ثبت نام (متقاضی - ضامن)
Loading
 • بارگذاری مدارک صرفاً برای بررسی شرایط متقاضی جهت اخذ تسهیلات بوده و هیچگونه تعهدی برای شرکت لیزینگ خودرو غدیر ایجاد نمی نماید.

 • لطفا جهت سریع تر شدن فرآیند ثبت نام اقدام به آپلود مدارک ذیل با وضوح بالا و حداکثر حجم 500kb نمایید.

 • نام فایل
  اندازه
  پردازش
  وضعیت
  • نام فایل
   اندازه
   پردازش
   وضعیت
   • نام فایل
    اندازه
    پردازش
    وضعیت
    • نام فایل
     اندازه
     پردازش
     وضعیت
     • نام فایل
      اندازه
      پردازش
      وضعیت
      • نام فایل
       اندازه
       پردازش
       وضعیت
       • نام فایل
        اندازه
        پردازش
        وضعیت
        • نام فایل
         اندازه
         پردازش
         وضعیت
         • نام فایل
          اندازه
          پردازش
          وضعیت
          • نام فایل
           اندازه
           پردازش
           وضعیت
           • نام فایل
            اندازه
            پردازش
            وضعیت
            • نام فایل
             اندازه
             پردازش
             وضعیت
             • نام فایل
              اندازه
              پردازش
              وضعیت
              • *جهت دریافت گزارش اعتبارسنجی به یکی از سایتهای https://tavanam.com/fa/customer/account/register و یا https://www.creditscoring.ir

               مراجعه فرمایید.

                

              Loading
              • لطفا جهت سریع تر شدن فرآیند ثبت نام اقدام به آپلود مدارک ذیل با وضوح بالا و حداکثر حجم 500kb نمایید.

              • نام فایل
               اندازه
               پردازش
               وضعیت
               • نام فایل
                اندازه
                پردازش
                وضعیت
                • نام فایل
                 اندازه
                 پردازش
                 وضعیت
                 • نام فایل
                  اندازه
                  پردازش
                  وضعیت
                  • نام فایل
                   اندازه
                   پردازش
                   وضعیت
                   • نام فایل
                    اندازه
                    پردازش
                    وضعیت
                    • نام فایل
                     اندازه
                     پردازش
                     وضعیت
                     • نام فایل
                      اندازه
                      پردازش
                      وضعیت
                      • نام فایل
                       اندازه
                       پردازش
                       وضعیت
                       • نام فایل
                        اندازه
                        پردازش
                        وضعیت
                        • نام فایل
                         اندازه
                         پردازش
                         وضعیت
                         • نام فایل
                          اندازه
                          پردازش
                          وضعیت
                          • نام فایل
                           اندازه
                           پردازش
                           وضعیت
                           • *جهت دریافت گزارش اعتبارسنجی به یکی از سایتهای https://tavanam.com/fa/customer/account/register و یا https://www.creditscoring.ir

                            مراجعه فرمایید.