شرایط و مدارک لازم اعطای تسهیلات

الف- مدارک مورد نیاز متقاضی

 1. کپی تمام صفحات شناسنامه
 2. کپی کارت ملی
 3. مدارک و مستندات شغلی طبق جدول زیر
 4. ارائه گردش 6 ماهه آخر حساب جاری به همراه تائیدیهحساب جاری از بانک مربوطه
 5. مدارک احراز حویتسند یا اجاره نامه(همراه با کد رهگیری) + فیش تلفن، آب یا برق
 6. پرینت گزارش اعتبار سنجی متقاضی از یکی از سایت های زیل:
 7. تائیدیه ثبت نام در سامانه ثنا
 8. گواهی صحت امضا محضری

ب- مدارک مورد نیاز ضامن

 1. کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
 2. مدارک احراز حویت( سند یا اجاره نامه) همراه با کد فیش تلفن، آب یا برق
 3. ارائه گردش 6 ماهه آخر حساب جاری به همراه تائیدیه حساب جاری از بانک مربوطه
 4. مدارک و مستندات شغلی طبق جدول زیر
 5. پرینت گزارش اعتبار سنجی متقاضی از یکی از سایت های زیل:
 6. گواهی صحت امضا محضری

ج-مدارک و مستندات شغلی متقاضی و ضامن

حقوق بگیر

 • گواهی اشتغال به کار/کسر از حقوق/گواهی بازنشستگی از سازمان مربوطه و آخرین حکم کارگزینی
 • آخرین فیش حقوقی
 • کپی آخرین لیست حق بیمه پرداخت شده با مهر تامین اجتماعی- درصورتیکه موسسه خصوصی باشد

کسبه و مشاغل آزاد

 • ارائه کپی جواز کسب معتبر
 • کپی آخرین مفاصا حساب مالیاتی و نامه از اتحادیه صنفی
 • کپی سند ملکی یا اجاره نامه(همراه با کد رهگیری) محل کسب

اشخاص حقوقی

 • اساسنامه شرکت- آگهی تاسیس- آخرین تغییرات روزنامه رسمی-آخرین اظهار نامه مالیاتی یا آخرین برگ
 • قطعی مالیات- کپی شناسنامه اعضای هیئت مدیره
 • تعهد بازپرداخت اقساط با امضا اشخاصی که حق امضا دارند
 • معرفی نماینده جهت صدور پلاک و تحویل خودرو
 1. سن متقاضی دریافت کننده تسهیلات و یا ضامنین، می بایست با توجه به مدت زمان قرارداد(تعداد اقساط) کمتر از 65 سال باشد.
 2. جواز کسب ارائه شده می بایست مربوط به مراکز استان ها/ شهرستان های بزرگ باشد.
 3. کلیه چک ها می بایست از نوع صیاد، به صورت تایپی و بدون قلم خوردگی باشد.
 4. پشت کلیه چک ها باید توسط ضامن یا متقاضی (شخصی که چک متعلق به او نیست)امضا گردد.
 5. ارائه وکالت فک پلاک مطابق نمونه ارائه شده.

توجه

 • مدارک دریافتی از متقاضی و ضامن بعد از عقد قرارداد به هیچ وجه قابل استرداد نمی باشد.
 • هرگونه پرداخت هزینه شامل کلیه عوارض، مالیات ، خلافی، شماره گذاری و همچنین هزینه های مربوط به دفتر خانه در پایان قرارداد پس از تسویه حساب نهایی با شرکت به جهت انتقال مالکیت و سایر موارد به عهده مستاجر می باشد.