شـــرکـــت لــیزیــنگ خـــودرو غــدیر

     اعطای تسهیلات برای خرید انواع خودرو سواری و سنگین 

     به صورت صفر و کارکرده

     تسهیلات تا سقف 50 درصد ارزش ریالی کارشناسی خودرو

 

شـــرکـــت لــیزیــنگ خـــودرو غــدیر
شعار سال شعار سال

از گذشته تا به امروز شرکت لیزینگ خودرو غدیر

دربـــــاره شـــرکت لــــیزیـــنگ خـــودرو غـــدیر

درباره شرکت لیزینگ خودرو غدیر
شرکت لیزینگ خودرو غدیــر (سهامی عام) بمنظور توسعه فروش محصولات گروه صنعتی ایران خودرو و ایران خودرو دیزل در تاریخ 1381/11/09 تأسیس شد. در این راستا این شرکت توانست طبق اساسنامه خود با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار با احراز سایر شرایط مندرج در دستورالعمل ، توفیق اخذ مجوز فعالیت به شماره 76932 مورخ 1387/10/15 از بانک مرکزی ج . ا. ا را بدست آورد. همچنین این شرکت برای چندمین بار موفق به تمدید مجوز برای مدت یک سال تحت شماره 172127 مورخ 1402/07/19 از بانک مرکزی ج. ا. ا گردیده است.
این شرکت هیچ نمایندگی یا شعبه دیگری در سایر استان ها یا شهر های کشور ندارد
دربـاره ما
درباره شرکت لیزینگ خودرو غدیر

آنچه ما را متمایز میکند

زیر مجموعه بزرگترین خودروساز خاورمیانه
دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
فرآیند خدمات ما سریع، ساده و آسان 
مشتری مداری
خدمات لیزینگ غدیر
لیزینگ غدیر متمایز در خدمات
اخـــبار
پــــیـوند هـــا