شنبه، 26 اسفند 1402

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

shareIcon
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال منتهی به 30/09/1402  

شرکت لیزینگ خودرو غدیر(سهامی عام)

به شماره ثبت 198639و شناسه ملی 10102404600

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت لیزینگ خودرو غدیر (سهامی عام ) دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت 9 صبح روز دو شنبه مورخ 20/01/1403 واقع درکیلومتر 12 جاده مخصوص کرج سالن اجتماعات شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو) برگزار میگردد، حضور بهم رسانند. همچنین سهامداران محترم می توانند نسبت به مشاهده آنلاین از طریق پیوند زیر اقدام نمایند.

www.APARAT.COM/LKG.IR

از سهامداران محترم یا وکلای قانونی آنان که مایل به حضور در مجمع می باشند ، تقاضا می شود با دردست داشتن برگ سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالت نامه رسمی در یکی از روزهای 14 و 15 فروردین ماه 1403 از ساعت 9 الی 15 به امور سهام شرکت واقع درتهران ، خیابان استاد مطهری ، خیابان میرعماد ، کوچه شهید پیمانی(یازدهم) ، پلاک 3 مراجعه نمایند .

برگه ورود به جلسه فقط در روزهای تعیین شده صادرمی شود. بدیهی است حضور در مجمع تنها با ارائه این برگه به همراه کارت شناسایی معتبر امکان پذیر است .

دستور جلسه

                  1_ استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30/09/1402.

2-استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30/09/1402.

3-اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 30/09/1402.

4-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

5-اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سهام.

6- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) برای سال مالی آتی.

7-انتخاب اعضای هیأت مدیره .  

8-تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیأت مدیره و حق الزحمه اعضای  کمیته های تخصصی هیأت مدیره.

9-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

 

                            هیئت مدیره شرکت لیزینگ خودرو غدیر (سهامی عام )