شنبه، 01 اردیبهشت 1403

رشد 92 درصدی درآمد عملیات لیزینگ در شرکت لیزینگ خودرو غدیر

shareIcon
رشد 92 درصدی درآمد عملیات لیزینگ در شرکت لیزینگ خودرو غدیر

نسبت به سه ماهه نخست سال مالی 1402 صورت گرفت

افزایش درآمد عملیاتی سه ماهه نخست سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1403 نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

به گزارش مدیریت ارتباطات ، افزایش درآمد عملیاتی شامل رشد 92 درصدی ناشی از عملیات لیزینگ و رشد 75 درصدی ناشی از درآمد تخفیف توسعه است.

افزایش سود خالص ، ناشی از افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت لیزینگ خودرو غدیر بوده و در راستای اعطای تسهیلات و عملیات لیزینگ کسب شده است.